De arbeidsmarkt stevent af op een gigantisch probleem. Als we nu niets doen, valt volgens Arbo Unie in 2030 een kwart van de werknemers uit door stress. Nu al kost stressuitval het bedrijfsleven bijna 3 miljard per jaar. Tegelijk is er krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen werknemers op zoek gaan naar banen met de beste arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. 

Bedrijven die minder investeren in het werkgeluk van hun personeel worden driedubbel getroffen. Werknemers die uitvallen door stress, vacatures die moeilijker vervuld worden en het aanwezige personeel dat om zich heen kijkt naar een betere werkgever. Gelukkige werknemers zijn dus cruciaal!

De oplossing

Stress is een veelomvattend probleem en kan alleen maar structureel opgelost worden met een integrale benadering.

Daarom is het unieke Stress-Meester Bedrijventraject ontwikkeld:

  • Een team van werkgelukdeskundigen en topcoaches op andere disciplines begeleiden het bedrijf naar werkomstandigheden waar werknemers gelukkig zijn en optimaal kunnen presteren.
  • Werknemers met stressklachten volgen het online Stress-Meester traject
Het online Stress-Meester traject voor werknemers

Dit complete programma bestaat uit vier essentiële onderdelen. Wil je structureel van je negatieve stress-klachten af, dan heb je ze alle vier nodig!

Hier gaat het ook vaak fout, omdat slechts één onderdeel aangepakt wordt. Er wordt even een cursus mindfullness, meditatie of bomen knuffelen gevolgd. Maar de onderliggende stressoren zijn niet opgelost, naar de stress mindset is niet gekeken en de stressklacht of de burn-out komt na verloop van tijd net zo hard weer terug.

De drie essentiële onderdelen van Stress-Meester, die het programma uniek maken:
  1. Goede buffers en wetenschappelijk bewezen technieken
  • op een natuurlijke manier creëren van een optimale basis en stress-buffers: voeding, slapen, ontspanning, sport, gezondheid…
  • verschillende wetenschappelijk bewezen technieken om stressklachten te verminderen
  1. Mindset over stress veranderen
  • laat net zoals topsporters stress voor je werken in plaats van tegen

3. De oorzaak van stress aanpakken (stressoren)

Onder je stress zit iets verborgen. De oorzaak van je stress. Dat kan van alles zijn: niet goed plannen, onzekerheid, geen grenzen aan kunnen geven, niet kunnen kiezen, angsten, beperkende gedachten… Soms weet je heel precies wat eronder zit en soms is het (even) zoeken.

Zolang je deze oorzaken niet vindt en oplost, zal je steeds aanslaan als ze getriggerd worden. Dan zal je dus steeds weer in de stress schieten.

4. Een stress-stappenplan

Wat te doen in tijden van stress. En praktisch stappenplan.

Onze droom

De alarmerende cijfers over stress op het werk een halt toe roepen en een nieuwe werksfeer ontwikkelen.

Want in 2030 valt een kwart van de werknemers niet uit. Maar werken we vanuit optimale werkomstandigheden als gelukkige werknemers naar ieders tevredenheid!

Wil je meer informatie over het Stress-Meester Bedrijventraject? Klik dan hier.