De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Stress-Meester. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stress-Meester. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Stress-Meester met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site of in het online Stress-Meester traject wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Voor informatie die desondanks toch onvolledig of onjuist blijkt te zijn, aanvaardt Stress-Meester geen aansprakelijkheid. Graag houden wij ons ten alle tijden aanbevolen voor verbeteringen in informatie.

De informatie op de site en in het online Stress-Meester Traject worden geregeld aangevuld en/of aangepast. Stress-Meester behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Hoewel Stress-Meester alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Stress-Meester niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Stress-Meester die geen eigendom zijn van Stress-Meester, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Stress-Meester. Hoewel Stress-Meester uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Stress-Meester worden onderhouden wordt afgewezen.

Aan de adviezen en tips op Stress-Meester, via het online Stress-Meester Traject of tijdens coaching kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een huisarts. De informatie op de site, via het online Stress-Meester Traject, tijdens persoonlijke gesprekken of anderszins, zijn geenszins bedoeld als vervanging van een consult aan arts of therapeut of als medisch advies. De zienswijzen, adviezen en tips via Stress-Meester zijn niet bedoeld om psychische en/of lichamelijke klachten te verhelpen. Ze dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast onder toezicht van een (medisch) deskundige. Stress-Meester sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door Stress-Meester ontwikkelde content of producten.

©2020, Stress-Meester is onderdeel van Stress-Meester. Alle logo’s, trademarks, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van Stress-Meester.